Aproximacions succesives de baix a dalt

         
5. Integració        
CONCIENCIACIÓ
4. Adaptació      
REFLEXIÓ
3. Modificació    
CRÍTICA
2. Inventari  
CURRICULUM
1. Realització
ACTIVITAT