Anàlisi didàctica de:
llibres de text en paper on line

0- Detallar la bibliografia dels llibres consultats

1- Presentació i justificació

  Quina és la finalitat d'aquesta unitat?

Veure quina és la ubicació d'aquesta unitat en els programes de l'etapa.

  Analitzar el tipus de llenguatge utilitzat.

2- Fundamentació de la unitat didàctica

Des de quines perspectives es vol treballar els continguts?

Quins són els coneixements previs que necessiten els alumnes?

3- Temporalització

  Per a desenvolupar aquesta unitat quin temps et sembla necessari?

4- Continguts

  - Continguts d'aprenentatge de la unitat;

- Reconeixements dels conceptes, procediments i actituds, valors i normes;

- Relació amb els continguts proposats pel Disseny Curricular;

- Criteris de selecció i seqüenciació dels continguts;

- Elaboració d'un mapa conceptual de la unitat;

- Nivells de complexitat dels continguts.

Objectius

- Objectius específics que desenvolupa la unitat;

- Relació amb els objectius específics de l'etapa.

5- Anàlisis dels recursos seleccionats

  Referències bibliogràfiques;

Imatges: dibuixos, fotos, gràfiques;

  Materials manipulatius;

6- Activitats

Tipus de seqüenciació;

  Dificultats;

  Relació amb els continguts i els objectius.

7- Avaluació

  Característiques i tipus d'avaluació per a aquesta unitat;

  Relació amb els criteris d'avaluació de l'etapa;

Avaluació dels alumnes: instruments d'avaluació; proposta de com avaluar aquesta unitat;

  Avaluació de la pròpia unitat.
8- Altres aspectes no considerats anteriorment: grau d'interactivitat, tutorització ,..., usabilitat,..

Escala de valoració de muds on-line

exemple mud a aplicar: el món de les ampliacions i reduccions.
experimentacions:

experimentació 25 - Pedro Cobo 11:01:04 2/27/102 ( 0)

experimentació intermates - Josep M. 13:05:59 2/04/102 ( 7)

Re: experimentació intermates - Josep M 10:13:53 2/05/102 ( 0)

 

     .