Nosaltres els consumidors FITXA DE SUPORT IX

Es planteja arribar a saber la despesa mitjana d'una persona qualsevol de la classe, fora de casa durant una setmana i atenent quatre conceptes: menjar i beure, transport, llibreria, despeses diversos. En una ronda oral cada membre de la classe dirà quant gasta. Primer les noies i després els nois. Tothom ho anotarà. Al final tothom calcularà les mitjanes aritmètiques per persona o per concepte, i compararà la seva situació amb la situació mitjana. Cal poder aclarir, després de veure les dades, les qüestions següents: En què es gasta més? Gasten més els nois que les noies?

Nom

Menjar i beure

Transport

Llibreria

Altres despeses

MITJANES

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
 

Mitjana noies

Mitjana

Mitjana

Mitjana

 

Mitjanes parcials

Mitjana nois

Mitjana

Mitjana

Mitjana

 
 

Mitjana

Mitjana

Mitjana

Mitjana