Preu i qualitat FITXA DE SUPORT VIII

Com comparar en diverses ofertes d'un producte la relació qualitat-preu? El més car és el més bó? S'agafen les ofertes A, B, C... d'un producte i s'apunten els seus preus PA, PB, PC,... Es donen a un expert (sense dir els preus) i aquest les prova puntuant notes NA, NB, NC... entre 0 i 10. En una gràfica es marquen els punts (PA,NA), (PB,NB), (PC,NC)... Si els punts són "aproximables" per una recta creixent hi ha dependència positiva entre qualitat i preu, si ho són per una recta decreixent hi ha dependència negativa... i si els punts no queden distribuïts linealment no hi ha relació.

s8.jpg (4223 bytes)

 

Relació positiva Relació negativa No hi ha relació

Cinc cotxes valen en euros: 9.000, 12.000, 30.000, 6.000 i 5.400. Un expert els prova i atorga les qualificacions següents: 6, 8, 10, 5 i 4. Són els cotxes més cars els més bons? Feu el gràfic corresponent.

Sis tortells de cabell d'àngel de mig quilo procedents de sis pastisseries diferents han costat 4,80 euros, 6 euros, 2,40 euros, 3 euros, 4,50 euros i 9 euros. Un gastrònom els ha tastat i ha assignat les notes següents 4, 3, 7, 8, 4'5, 1. Què podeu deduir? Feu el gràfic corresponent.

Un tastador de cafè ha pres cinc tasses de cafè en bars diferents i els ha posat els números 3, 7, 8, 9 i 10. Respectivament ha pagat 2 euros, 0,80 euros, 0,70 euros, 1 euro, 0,50 euros. Què se'n pot deduir? Feu-ne el gràfic corresponent.