Refia’t de la publicitat... FITXA DE SUPORT VII

Agafeu diaris i revistes. Per equips, retalleu tot tipus d'anuncis i en feu una primera classificació (de transport, d'ús personal, de tema monetari, de menjar i beure, de tema relacionat amb l'habitatge i d'altres...). En cada cas feu una fitxa de mida DIN A4 i hi enganxareu l'anunci i les dades indicades aquí. Al final, amb el fitxer feu una discussió sobre el grau informatiu dels continguts publicitaris per al possible consumidor.

 

NOM DEL PRODUCTE O SERVEI:

1. Crida l'atenció? Quina tècnica usa?

2. És clara l'oferta que es fa? Creus que hi ha manipulació?

3. Hi ha informació sobre preus? Si n'hi ha, és precisa?

4. És creïble el que es diu?

5. Quines mancances s'haurien de superar?

Comentaris: ..................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................