Compara preus FITXA DE SUPORT VI

Si només es comparen dos preus o ofertes semblants, la decisió és senzilla. Si hi ha diversos preus i circumstàncies a tenir en compte, aleshores cal pensar més per decidir-se. Aquí es presenten dues situacions: una és la dels pressupostos d'una obra al bany d'una casa i l'altra la d'uns viatges. En cada cas hi ha tres ofertes, totes expressades en euros. Estudieu-les. Preneu una decisió argumentada.

 

Pressupost casa A

Pressupost casa B

Pressupost casa C

Banyera .......................................300€

Banyera ....................................299€

Banyera ............................270€

Transport .......................................60€

Transport ...................................66€

Transport ............................30€

Instal·lació ...................................120€

Instal·lació ................................115€

Instal·lació............................60€

Total ...........................................480€

Total .........................................480€

Total...................................360€

15% IVA ..................................... 72€

   

Total ...........................................552€.

   

Temps previst: 2 dies

Temps previst: 6 dies

Temps previst: 3 dissabtes

10% descompte pagat

 

Consecutius

al comptat

   

Decisió raonada: .............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................

Viatge agència A

Viatge agència B

Viatge agència C

Avió .............................................360€

Avió ............................................360€

Avió....................................360€

Hotel 7 nits ..................................720€

Hotel 7 dies

Hotel..................................720€

 

Mitja pensió..................................720€

 

Total .........................................1080€

Total...........................................1080€

Total.................................1080€

Dies fixats no canviables

Dies fixats no canviables

Dies fixats no canviables

Preu mitja pensió 12 euros/dia

   

Decisió raonada: .............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................