Pugen i baixen FITXA DE SUPORT IV

La superfície del mar marca el nivell 0. Amb nombres enters positius o negatius s'indica el nivell per sobre o per sota del mar. Aquí uns preus usuals indicaran el nivell 0 i assignaran nivells positius o negatius a uns determinats productes mirant la diferència respecte del preu de nivell 0. Trobeu la diferència de preus entre les ofertes i el preu de la botiga A. Amb una fletxa assigneu a cada botiga la diferència corresponent.

 

BOTICA C

12 euros

BOTIGA D

16,80 euros

BOTIGA B

15,90 euros

BOTIGA A marca l'origen 0

15 euros

BOTIGA E

14,40 euros

BOTIGA F

12,60 euros

BOTIGA G

16,20 euros