Entre la suma i el total FITXA DE SUPORT III

En qualsevol rebut o factura després de la suma (S) s'afegeix l'impost IVA (6%, 16%,...) sempre que aquest ja no formi part dels preus. És bo a cop d'ull, mentalment, saber veure si l'impost està correctament calculat. Recorda que fer el 6% (S · 6/100) es també fer el (5+1)%, és a dir, S x 5/100 + S · 1/100 o bé (S /10)/2 + S/100 . Practica això assignant a la quantitat emmarcada quant val l'IVA del 6% i en quin interval monetari es troba.

6 euros

Euros:

6 / 5.4 / 4.8 / 4.2 / 3.6 / 3 / 2.4 / 1.8 / 1.2 / 0.6 / 0

15 euros

4 euros

54 euros

60 euros

30 euros

Euros

50 euros

20 euros

euros

36 euros

48 euros