Tria la mida FITXA DE SUPORT II

En un lloc de venda de queviures mireu sis productes que s'ofereixin en envasos de capacitat o pes diferents (llet, sucs, aigua,...). Surt més econòmic l'envàs petit? La mida de presentació hi influeix? Ompliu aquesta taula i traieu-ne conclusions.

Nom del producte

Mida petita(capacitat

o pes)

Preu

Preu unitat(capacitat o pes)

Mida gran(capacitat o pes)

Preu

Preu unitat(capacitat o pes)

           

 

           

 

 

           

 

 

           

 

 

           

 

 

Conclusions:.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................