impressio.gif (313 bytes)<FITXA 7> i

El preu de viure

FICHA7.GIF (26918 bytes)

En el pressupost d'una família, hi intervenen uns pagaments variables i uns de fixos. En els variables, hi trobem els serveis regulars (aigua, gas, escola...), els serveis esporŕdics (electricista, neteja...) i el consum personal (roba, menjar, beure, cosmčtics, productes de neteja...). En l'apartat de pagaments fixos, hi trobem partides de diners tals com lloguers, impostos municipals, assegurances, etc, que no són reduďbles i hipotequen, ja d'entrada, els diners que entren a casa.

Aquesta fitxa de caire general convida a prendre conscičncia del preu de viure, és a dir, de tot allň que incideix en el pressupost de la gent, veient allň que és ineludible, allň que és controlable a voluntat... i allň que esperem que no passi d'un cert límit. Trobar aquest límit raonable és el que ens permetrŕ ser consumidors intelˇligents

Activitats i Suggeriments Més coses Nulla Dies Referčncies