impressio.gif (313 bytes)<FITXA 12> i

Deixalles

FICHA12.GIF (23184 bytes)

Un dels indicadors del nivell de consum i consumisme de la nostra societat és el tipus i el volum de deixalles generades, tant domèstiques com professionals, industrials, de serveis...

La composició de les deixalles té efectes en el medi ambient de vegades irreparables.

Activitats i Suggeriments Més coses Nulla Dies Referències