Més coses:

DEPURACIÓ I POTABILITZACIÓ

En el tema de l’aigua cal distingir el que són els processos de depuració d’aigües residuals urbanes abans de llençar aquestes al medi ambient, dels processos de potabilització que fan possible reconvertir l’aigua del medi en aigua apte per al consum humà. Tots aquests processos són complicats i costosos. Per això és tan important que no s’usi indiscriminadament el mar, els rius o els llacs com abocadors de deixalles.

 

DEIXALLES I PAPER

El 1998 cada català va consumir 153 quilograms de paper corresponents a 72 kg en paper d’embolicar, 44 kg en paper d’escriure o imprimir, 14 kg en paper de diari i revistes, 11 kg en paper de tipus higiènic i la resta en altres tipus de paper.

Les xifres de vegades poden servir per a reflexionar.

inici