Activitat 1

DEIXALLES DE MOLTES MENES

Per començar a entrar en el tema de les deixalles feu un esquema conceptual  utilitzant paraules com les següents (i altres):

RECOLLIDA SELECTIVA, - DEIXALLES COMERCIALS, INDUSTRIALS, DOMÈSTIQUES – CONTAMINACIÓ – INCINERACIÓ – RECICLATGE - ABOCADOR INCONTROLAT, CONTROLAT - PLANTES DE CLASSIFICACIÓ - MATÈRIES PRIMERES - COSTOS DE RECOLLIDA,...

Suggeriment


Activitat 2

PUNTS NEGRES

S'anomenen "punts negres" els indrets on s'acumula una quantitat més gran de deixalles industrials.

Dissenyeu un sistema per determinar quins són els "punts negres" del barri. Especifiqueu quins recursos humans i materials es necessiten, així com també la seqüència d'accions a fer per arribar a poder omplir una taula com la següent.

Apliqueu el sistema anterior i redacteu un informe destinat als serveis de medi ambient i neteja del municipi. Cal que poseu èmfasi en les tècniques matemàtiques.

Zones

Zona 1

Zona 2

urbanes

Deixalles

Situació

Situació

Papers

   

Burilles

   

Llaunes

   

Plàstics

   
Vidre    

Matèria orgànica

   

Suggeriment


Activitat 3

BOSSES DE DEIXALLES

Cal que us poseu un guant de goma i utilitzeu pinces i un sac de plàstic.

12a1.jpg (1507 bytes)

Analitzeu les deixalles de la bossa d'escombreries generades en un dia per la vostra família (núm. de persones : ).

Tipus de deixalles

Pes per dia en kg

Paper i cartró

 

Residus orgànics

 

Metalls

 

Plàstics

 
Vidre  

Altres

 

Suggeriment


Activitat 4

QUANTES DEIXALLES PRODUÏM?

Interpreteu el màxim d'informació representada en aquesta gràfica referent a la recollida de brossa a Barcelona i a Sevilla.

Què podeu dir sobre la pregunta "Quantes deixalles produïm?"

Feu una predicció de la quantitat de deixalles dels darrers 10 anys. Expliqueu-ne les possibles causes.

Comproveu si les vostres prediccions són correctes consultant les dades als serveis estadístics del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.

12a4.jpg (9137 bytes)

Seri1: Barcelona,  Serie2: Sevilla

inici

Suggeriment