impressio.gif (313 bytes)<FITXA 10> i

L’habitatge

FICHA10.GIF (22897 bytes)

Sembla que el tema de l'habitatge ha preocupat des de fa molt temps:"...En aquells temps els caçadors i pescadors buscaven naturalment l’aixopluc de coves en la roca i aquestes van constituir els primers habitatges humans; els qui treballaven en la terra es resguardaven sota els arbres, d'on van sorgir les cabanes de fulles i fang; i els pastors es cobrien amb pells, que en alçar-les sobre un pal es convertien en tendes..."

Avui en dia, en què tots som consumidors d'habitatge, el tema s'ha complicat molt. A prendre consciència d'aquest problema es dedica aquesta fitxa

Activitats i Suggeriments Més coses Nulla Dies Referències