Presentació

El Departament d’Indústria,Comerç i Turisme, amb la intenció de facilitar l’ensenyament del

consum a les primeres etapes de la formació dels joves, ha fet possible la publicació de la

segona edició d’aquest material didàctic, portada a terme per l’Institut Català del Consum,

sota el títol general de "La matemàtica del consumidor".

Aquesta publicació és un material adreçat a l’Ensenyament Secundari Obligatori i al programa

d’Educació d’Adults. Està pensada com a material didàctic per treballar amb els alumnes de

12 a 16 anys els aspectes bàsics del consum.

L’èxit obtingut en la primera edició, junt amb l’aparició de nous hàbits de consum i la introducció

de l’Euro com a nou sistema monetari a la Comunitat Econòmica Europea han fet necessària

l’actualització d’aquest material en una nova edició.

L’Institut Català del Consum ha tingut en compte la importància creixent de l’ús de les noves

tecnologies en el món de l’ensenyament per facilitar la difusió d’aquesta publicació, de manera

que aquesta edició es pot obtenir i consultar per Internet, a través de la pàgina web de l'Institut.

Els professors de matemàtiques Claudi Alsina i Josep M. Fortuny, autors d’aquesta obra, ens

ofereixen un excel·lent material didàctic, en relacionar l’ensenyament de les matemàtiques amb

la formació integral dels consumidors/es.

Ho expressen prou bé amb el lema que resumeix l’esperit que els ha guiat.

 

"NOMÉS AMB LES MATEMÀTIQUES NO ES POT SER UN BON CONSUMIDOR, PERÒ SENSE

MATEMÀTIQUES TAMPOC"

 

Antoni Subirà i Claus

Conseller d’Indústria, Comerç i Turisme