Inici Enrere Endavant

Activitats

Per a fer aquestes activitats, haureu de recórrer a la documentació que hi ha en les links, però sempre relacionant-lo amb el cas que presentem.

1. Per treballar amb el cas 3, cal que realitzeu les tres seqüències a tres nivells: 

  1. com a estudiants, tot informant de les estratègies utilitzades per resoldre les qüestions plantejades en les tres seqüències i de les dificultats presentades.

  2. professor de matemàtiques, fent un anàlisi didàctic del contingut, estudi de les possibles dificultats

  3. orientador pedagògic fent una prospectiva sobre com la relació entre instrucció i educació pot ajudar a l'intervenció pedagògica.

2. Analitzeu les diferents coses matemàtiques que poden aprendre els alumnes en la seqüència 3 vs la 1.

3. Cerqueu primer respostes a les qüestions generals exposades en el cas: "Quines diferències penseu que hi ha entre "aprendre i ensenyar matemàtiques?, Què és,  el que afavoreix l'aprenentatge?" en diferents referències sobre les perspectives de l'ensenyament i l'aprenentatge de la història del pensament pedagògic (Freinet, Decroly, Montessori, Dewey, Bruner, Piaget, Vygotsky, Chomsky, Doise,..) diccionaris enciclopèdics i cercadors:

Llegiu també l'article sobre aprenentatge: http://edumat.uab.es/ipdmc/dmp0304/aprenentatge.pdf

Feu un petit redactat del que heu trobat.

  
  

 

4. Analitzeu ara,  a priori, cadascuna de les seqüències: és a dir imagineu el que van a fer els alumnes, els procediments que utilitzant, les dificultats que ells troben, els errors que van fer. El resultat de les vostres realitzacions el plasmeu en una taula com:

  Actitud de l'alumne(1) Actitud del mestre(1) Funcions dels errors en l'aprenentatge(2) Qui valida les produccions dels alumnes?(3)
Seqüència 1        

Seqüència 2
       

Seqüència 3
       

5. Comenteu ara les respostes en l'anàlisi de les seqüències del Pere, la Marta i la Joana >>>

6. Interpreteu i generalitzeu les concepcions de cada estil d'ensenyament: concepció transmisiva,  teories del comportament (behaviorista) i les teories del socio-constructivisme.

7. Finalment indiqueu les limitacions, però també avantatges de cada estil docent basat en aquestes concepcions

Inici Enrere Endavant Amunt