Aigües de Barcelona, 1991, "La factura de l'aigua", Barcelona.

Catalana de Gas, 1991, "Informatius de servei. Gas blau", Barcelona.

Departament de Comerç, Consum i Turisme. Departament d’Ensenyament, 1987.

"L'educació per al consum a l'escola", Generalitat de Catalunya, Barcelona