"L'ENERGIA NO ES CREA NI ES DESTRUEIX...

ES PAGA!"

Aigua, gas i electricitat són serveis a usar racionalment, tant mirant la butxaca com fent un ús adequat de les energies i recursos.