Activitat 1

EL REBUT DE LA LLUM

Cada dos mesos arriba el temut rebut de la llum en el qual se'ns desglossa la quota corresponent a la potència contractada (fixa), la de l'energia consumida (variable) i l'import del 16% d'IVA.

Mireu un rebut vostre: com es tracten els decimals en la facturació de la potència, de l'energia i de l'import. S'arrodoneix per defecte o per excés?

En el cas que no s'hagués gastat gens d'energia, quant s'hauria pagat?

Feu una estadística de tots els aparells i bombetes que teniu a casa, i calculeu, d'acord amb la potència contractada, quants poden funcionar simultàniament

8a2.jpg (3080 bytes)


Activitat 2

LA FACTURA DEL GAS

En el cas del butà, la facturació es limita al preu de la bombona que s'adquireix. En el cas del gas natural apareix un altre rebut que varia (ostensiblement!) segons que s'usi el gas només per a cuinar o també per a calefacció i/o per tenir aigua calenta. Hi ha un terme fix i els metres cúbics consumits (o estimats) multiplicats per la tarifa vigent. Cal sumar el 16% de la quota d'IVA.

Suposeu que dos mesos de vacances en la lectura anual fos igual a la lectura anterior, quant pagaríeu?

Suposant les tarifes de l'exemple, imagineu que el total de la factura fos 60 euros. Calculeu quants metres cúbics de gas s'haurien consumit.

Feu la lectura del comptador de casa vostra. Quina precisió té. Quina part del metre cúbic té en compte? Escalfeu un pot amb 1 litre d'aigua fins que bulli. Torneu a fer la lectura. Avalueu el cost d'aquesta operació.

inici