Activitat 1

TOTS ELS COSTOS

Feu un llistat de costos usuals del manteniment d'una família mirant de classificar les despeses segons els seus tipus i la seva forma de pagament (diària, setmanal, mensual o anyal).

Costos

Forma de pagament

   

Activitat 2

COSTOS DE LLOGUER O PROPIETAT

Imagineu que una família viu en un pis de lloguer i paguen cada mes el rebut següent en euros:

Lloguer original 181
Augments d'actualització 85
Augments de contribució 0.12
Porteria 7
Obres 3.2
Calefacció 32
Neteja 3.6
Escombraries 3.7
TOTAL 315.62

Quants diners diaris representa aquest lloguer? Si el propietari va pagar 150.000 euros pel pis ara llogat i sempre cobra 280 euros de benefici, quants mesos trigarà a recuperar la inversió?

Imagineu que viviu en un pis de propietat pel que pagueu cada mes 30 euros de despeses i 180 euros/any d'impost i 480 euros/mes pel préstec amb el que es va comprar l'habitatge, i això durant 20 anys. Quants mesos s'hi hagués pogut viure de lloguer?


Activitat 3

ON ÉS MÉS CAR?

En el gràfic es veu la relació entre certs costos mensuals d'uns determinats serveis en tres ciutats diferents S1, S2 i S3. Llegiu els gràfics correctament, i comenteu en quina ciutat resulta més econòmic viure 7a3.jpg (15321 bytes)

inici