AECOC, 1991, Publicacions sobre codis de barres, Barcelona.