Més coses:

NÚMEROS I BARRES

Diferents maneres de representar números.c6.jpg (31066 bytes)

inici