Activitat 1

CODIS DE BARRES

Els codis de barres tradueixen una seqüència de números a una distribució de barres blanques i negres llegible per un llapis òptic connectat a l’ordinador del caixer que permet assignar preu al producte, llistant comandes (distribuïdors, magatzems), etc. El codi normal el veiem en aquest exemple on hi ha 13 números: el 84 indica que el producte és fet a Espanya (cada país té un prefix EAN assignat), el 12345 indicaria el número assignat a l'empresa productora per l'associació AECOC, el 67890 indicaria el número assignat al producte concret per l'empresa productora i el número tretzè és el número de seguretat que aprendrem a calcular: poseu les xifres del codi, i a sota la seqüència 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3 i feu la suma dels productes de les dues successions:

8 4 | 1 2 3 4 5 | 6 7 8 9 0

1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3

8x1+4x3+1x1+2x3+3x1+4x3+ 5x1+6x3+7x1+8x3+9x1+0x3=100

El número tretzè seria el 0. Si no surt una suma acabada en zero s'assigna la diferència que va de la suma feta a la desena següent (si hagués sortit 101 assignaríem el 9).

Calculeu el número de seguretat pel codi següent: 841177375005.

Mireu els codis següents. Descobriu en quin cas hi ha un número de seguretat equivocat.


Activitat 2

EL FAMÓS PVP

En tot producte s'ha d'especificar el seu preu final de venda al públic. Aquest número que acaba pagant el consumidor en euros és el resultat de sumar tots els costos, guanys i impostos de tots els que han inter-vingut en fer possible el producte (fabricant, distribuïdor, comerciant,...) i situar-lo a mans del consumidor. Sovint el PVP s'altera fent descomptes que provoquin en el consumidor la temptació de comprar. Fer càlculs sobre el codi monetari és essencial per anar pel món:

En una botiga sabem que els productes suporten el 6% d'IVA. Un val 1 euro, l’altre 0,6 euros i l’altre 6 euros. Calculeu el preu llevat de l'IVA d'aquests tres productes.

Un producte porta carregat el 15 % d'IVA. Si es fa el 15 % de descompte sobre el PVP, és equivalent a no comptar l'IVA?

 


Activitat 3

MIRA LA CADUCITAT

 

Una gran part dels productes (menjar, medicaments, begudes,...) especifiquen el "consumir preferentment abans de...'' i es dóna la data límit de caducitat. De vegades s'especifica, però, la data de producció i quant temps el producte és consumible:

En una xarcuteria on s'empaqueta, per exemple, pernil a talls, amb codi de barres, sobre el plàstic es diu "data d'envasat 2500008''. Quina data és? Compraries un producte envasat el 2500012?

6a3.jpg (3653 bytes)

Activitat 4

ISBN

Els productes culturals com els llibres també tenen codis. En tot llibre veuràs el famós ISBN format per 10 xifres d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 C. 9 informen de l’idioma o país, editorial, catalogació, etc. i la desena c és un dígit de control que es calcula així: 10d1+9d2+8d3+...+2d9+C ha de se múltiple de 11.

Busca el dígit de control C en "ISBN 0-7167-1830-C"

On hi poden donar-se més errors, en un ISBN o en un codi comercial com el d’abans?

inici