Enric Satué, "El temps dels anuncis", vol. 1.

"El temps dels artesans (1830-1930)". Ed. Alta Fulla, Barcelona (1985).

C. Munari, "Cómo nacen los objetos? Ed. Gustavo Gili, Barcelona, (1987).