Activitat 1

ENVASOS CONVENCIONALS

En la figura, hi veieu diferents tipus d'envasat usual (llauna, vidre, plàstic,...).

Enumereu tres característiques geomètriques de cada envàs i assenyaleu les diferències geomètriques que hi observeu.

Quantes peces creieu que s'usen per a formar cada envàs?

Trieu-ne un i dibuixeu el seu desenvolupament pla, és a dir, una figura que retallant-la i enganxant-la, arribi a ser un model d’envàs

5a1.jpg (3620 bytes)

Activitat 2

EL TETRA-BRICK

El "tetra-brick" és un popular envàs de cartró-plàstic d'un ús creixent a les fàbriques de llet, de vi, de sucs de fruita, etc.

En la figura es veu bé el desplegament d'un envàs d'aquests.

Agafeu un envàs, preneu-ne les mides amb un regle graduat i feu un plànol precís a mida real del seu desenvolupament pla marcant les línies corresponents a les arestes i als plecs.

Amb les mides pròpies, calculeu el volum de l'envàs. Comproveu si aquest volum coincideix amb la capacitat que s'indica a l'etiqueta

5a2.jpg (2301 bytes)

Suggeriment

Observeu en els prestatges d'una botiga les diferents capacitats en què es presenten diversos productes alimentaris en tetra-brick. Completeu una taula com aquesta.

Producte

Capacitat

   
   
   
   
   

Quines relacions hi ha entre les diferents capacitats d'envasos tetra-brick d'un mateix producte. Per exemple, sucs de fruites.


Activitat 3

MIDES DELS POTS

Sovint, d'un mateix producte s'ofereixen quantitats diferents i això porta a produir envasos de diverses mides.

A la figura o anant a una botiga de comestibles podeu observar diferents mides de pots de productes comestibles.

Com creix la mida dels pots d'un mateix producte i d’una mateixa marca (per exemple, la salsa de tomàquet)?

Quines mides heu de prendre per comparar les mides dels pots? Podeu observar algun model o relació? El seu pes creix de la mateixa manera que el seu volum? Per a un volum donat, per exemple de 33 cl., quines seran les proporcions del pot de mínim cost de llauna? Per respondre a aquesta qüestió cal que ompliu la taula següent i utilitzeu la calculadora i les fórmules que s'indiquen

h (cm) altura

r (cm) radi

A=2p rh + 2p r2 (àrea)

15

   

12.5

   

10

   

7.5

   

5

   

4.5

   

3.6

   

1.2

   

Suggeriment


Activitat 4

LA SALSA DE TOMÀQUET

Llegiu les etiquetes dels envasos d'un producte, per exemple, de la salsa de tomàquet hi podreu trobar informacions:

sobre la cocció (fregit, natural...),

sobre l'envasat (vidre, llauna, cartró, plàstic),

sobre la mida

Completeu aquesta informació amb les diferents maneres de presentar un producte.

Representeu aquesta informació amb una xarxa. Dissenyeu una enquesta per esbrinar quines són les preferències de la gent sobre la forma, la mida i la presentació dels envasos (per exemple, la salsa de tomàquet).

Suggeriment

inici