"ABANS DE COMPRAR PRODUCTES FRESCOS

CAL SABER VEURE LA SEVA CATEGORIA"

Moltes classificacions són informatives. Exigeix aclaracions abans de comprar, sobretot sobre la qualitat.