P. Holmes i altres, 1991, "L'estadística en el nostre món", ICE (UAB), Barcelona.