"ABANS DE COMPRAR CAL CONTROLAR

LA QUALITAT, ELS PREUS I LES OFERTES"

Mira la caducitat, mira all que quedaria un cop tret l’envs, compara ofertes, decideix b i al final compra (o no).