Més coses:

CONTROL DE QUALITAT

Els productes ultramarins envasats s'acostumen a produir massivament. Sent impossible verificar la qualitat unitat a unitat es fa un control de qualitat estadístic analitzant amb tot rigor un envàs triat a l'atzar, fent eleccions periòdiques (mostra). En aquesta activitat es convida a simular aquest procediment.

Els aliments envasats que es venen a pes tenen indicat el seu "pes net" en la seva etiqueta. Aquest pes no és mai exactament precís, hi ha sempre un marge d'error.

Unes bosses de macarrons porten imprès "250 g net". Quin pes es pot esperar que contingui una bossa determinada de macarrons?

Després de pesar amb precisió set bosses de macarrons de "pes net 250 g" s'han obtingut els resultats d'excés de pes indicat en aquest diagrama de control de qualitat:

c21.jpg (7463 bytes) c2.jpg (2630 bytes)

Quines bosses tenen una mitjana de pes inferior a 250 g? i superior? i exactament?

Suggeriment

JOC DE CONTROL DE QUALITAT

En una quadricula de 10x10 quadrats. Trieu-ne un de cada fila. En teoria tots han estat dibuixats igual però en la pràctica se'n troben alguns de defectuosos. Inventeu un procediment per triar quadrats a l'atzar i verificar si són correctes o no. Finalment calculeu quin tant per cent de defectuosos hi ha (No s'hi val mirar-los un per un!).

Suggeriment

inici