C. Alsina, 1992, "Matemàtica Financera"

Crèdit variable. Departament d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya, Barcelona.

"Els diners", Taller d’Educació del Consumidor, Institut Català del Consum, Barcelona, 1992.

Diaris i revistes: secció econòmica.

L’Euro, la nostra nova moneda. 1998. Campanya Euro

http://www.gencat.es/pepe/euro.html

C. Alsina, J.M. Fortuny, J. Gimenez,2000 " Bon dia Mates". Dep. Ens.(Sinera 2000)
Generalitat Catalunya

COMAP, L. Steen (Ed) 1999.. "Matemáticas en la vida cotidiana," Ed. Addisson
Wesley - UAM, Madrid

J.A. Paulos, 1996 " Un matemático lee el periódico", Tusquets Editors,
Barcelona,.

J.A. Paulos, 1990" El hombre anumérico", Tusquets Editors, Barcelona,.

A. García-Azcárate, 1999" Pasatiempos y juegos en clase de matemáticas", Ed.
UAM, Madrid,.

J. Gomez, 2000 "L'altra cara de les matemàtiques". El cep i la nansa, edicions, Vilanova i la Celtrú


Airtel, Amena, Retevisión, Telefónia - Ofertas Telefonía 2000

La Caixa - Ofertes Punts Estrella, Catàleg Primavera-Estiu 2000.

El Corte Inglés, Caprabo, Pryca, Continente, Esclat, Bon Preu - Ofertes,
Primavera 2000

Gas Natural, S.A., Fulletó informatiu preus i serveis, 2000

Aigues de Barcelona, S.A.Fulletó informatiu preus i serveis, 2000

ENHER, FECSA, Fulletó informatiu preus i serveis, 2000