Més coses

PRÉSTECS I FUTUR

Sota certes garanties (sous, béns...) moltes entitats financeres presten diners a canvi d’un interès mensual. Cal afinar el llapis abans de comprometre el futur.

Una entitat ofereix 6.000 euros de préstec al moment, tornant (fix) 60 euros al mes, durant 20 anys. Què s’haurà pagat d’interès?

Un banc ofereix un orgue elèctric finançat de la manera següent: 12 mesos amb una quota mensual de 96 euros o 36 mesos amb una quota de 37 euros. Quant haurà costat l’orgue segons l’opció triada?

En un préstec de 60.000 euros a 10 anys, l’entitat que ha donat el crèdit acaba ingressant 150.000 euros. Quant s’ha pagat cada mes, suposant una quota mensual fixa?

Suggeriment

inici