Activitat 4

COTXES I COST

Com podem calcular les conseqüències econòmiques que implica la decisió de motoritzar-se? Quant val? És una inversió intel·ligent?

Segueix les pautes de càlcul següents. Pots preguntar les dades que et demanen a un familiar o a un venedor

El cost del km. O

Marca ..........

Any de compra

 

Model.............

..................................

Preu de fàbrica ....................................................

...........................................

 

I.V.A. ....................................................................

...........................................

 

Transport ............................................................

...........................................

 

Matriculació..........................................................

...........................................

COST TOTAL

Interessos totals...................................................

...........................................

DEL km 0

Assegurança........................................................

...........................................

 

Impost de circulació..............................................

...........................................

 

Aparcament anual................................................

...........................................

A ...................................................

DESPESES CONSUMIBLES PERIÒDIQUES

Previsions anuals de mà d'obra ..........................

..........................................

 

Gasolina anual (10.000 km) ................................

..........................................

COST

Olis (1 canvi) .......................................................

..........................................

PERIÒDIC

Filtres (1 canvi) ...................................................

..........................................

 

Altres ...................................................................

..........................................

B....................................................

DESPESES VARIABLES ESTIMADES

Reparacions anuals ........................................

..........................................

 

Substitució de peces .......................................

..........................................

 

Altres .............................................................

..........................................

COST VARIABLE

C.....................................................

COS TOTAL ANY

A + B + C

.......................................................

COS TOTAL D'1 km

........................................................

Suggeriment

inici