Activitat 1

L’IMPACTE DELS COTXES

En la nostra societat actual tenir cotxe sembla que sigui imprescindible i un signe de valoració social. Però, quants recursos humans, socials i ambientals estan involucrats en el fet de moure's amb cotxe?

En el diagrama es representa el cicle del fenomen de circular amb cotxe.

Completeu les caselles buides amb paraules com les següents i d'altres:
 
 

Refineria, Ambulància 

Transport, Assegurador 

Electricista ,Obrer 

Pintor ,Publicista 

Venedor, Mecànic 

Policia, Miner... 

Peó ,caminer 

14a1.jpg (2065 bytes)

Suggeriment


Activitat 2

L’ANTIGUITAT DELS COTXES

Com són de nous els cotxes que circulen en el teu entorn?

Distribuïu-vos per parelles en indrets propers al centre i anoteu entre tots fins a un centenar de matrícules de cotxes de la província on viviu.

Consultant el registre de cotxes per any en el corresponent anuari estadístic de la Direcció General de Trànsit, representeu les vostres dades en un gràfic com el següent:

Escriviu 2 o 3 frases que indiquin alguns resultats interessants del gràfic.

Completeu la taula següent d'antiguitat de cotxes:
 
 

Edat (anys)

Edat mitjana

Núm. De cotxes

(0,2)

 

(2,4)

 

(4,6)

 

(10,12)

11 

 

Suggeriment


Activitat 3

LA DURADA D’UN VEHICLE

Duren molt els vehicles? Per saber la durada dels vehicles podeu utilitzar taules d'antiguitat dels vehicles donats de baixa l'any 1999 (milers) segons les dades  de l’Anuari Estadístic General 1999 de la Direcció General de Trànsit
(FONT http://www.dgt.es/boletin/boletin99/bajas99.pdf).

ANY MATRICULACIÓ

COTXES BAIXA

1990

15.780

1991

10.647

1992

8.632

1993

5.272

1994

4.655

1995

4.071

1996

4.438

1997

7.227

1998

15.284

1999

28.795

Quants cotxes dels matriculats els anys 1997 i 1998 es van donar de baixa durant l'any 1999? Indica possibles causes de les diferencies que observis

Calculeu la mitjana d’edat dels cotxes, que des del 1990, es van donar de baixa durant l'any 1999.

Suggeriment

inici