Més coses:

CÒCTEL DE TRANSPORTS

Hi ha vegades que per anar d'un lloc a un altre podeu triar diferents mitjans de transport.

Investigueu els avantatges i els inconvenients dels diferents mitjans de transport per anar de València a Barcelona (349 km) omplint la taula següent:

Mitjà

Velocitat mitjana

Temps

Electrotren

150 km/h

 

Autobús

80 km /h

 

Cotxe

100 km/h

 

Bicicleta

20 km/h

 

Avió

900 km/h

 

Vaixell

25 km/h

 

Globus

40 km/h

 

AVE

300 km/h

 

Indiqueu en cada cas el nivell de soroll del transport, el grau de contaminació o el tipus de preu emprant paraules apropiades (molt, alt, poc,...)

Comenteu i discutiu amb els companys quin tipus de transport és més convenient per cada mitjà.

Suggeriment

inici