Més coses:

QUANT CONSUMEIXEN?

Moltes vegades comprem electrodomèstics sense pensar gaire en la seva utilitat real i el que ens costarà tenir-los en funcionament. Aquí ens ocuparem del seu consum en el temps de lleure.

Feu una llista dels tipus d'electrodomèstic que feu servir en el vostre temps de lleure, per exemple:

TV, VÍDEO, JOCS ELÈCTRICS, CADENA HI-FI, ORDINADOR PERSONAL

Identifiqueu per a cada un d'ells la seva potència.

c11.jpg (4389 bytes)

Completeu la següent taula de consums:

Aparell

Potència

Fracció

Temps

Energia

Preu

Euros

 

P

d'hora setmanal

bimensual

T

e=p x t

kw/h

 

TV

           

Vídeo

           

Hi-fi

           

Jocs elèc.

           

Ordinador personal

           

Nota:

P: la podeu saber mirant al darrera de cada aparell.

K: la podeu saber mirant la factura de la llum.

Sovint aquests aparells estan en funcionament, però ningú no els hi presta atenció per avaluar l'energia que es perd cada 2 mesos.

Suggeriment

inici