Activitat 1

QUANTES COSES TENIM?

Imagineu que temporalment la vostra família ha de canviar de residència per motius de feina, i l'empresa us proporciona un nou habitatge totalment moblat. Decidiu de llogar amb mobles el vostre habitatge. Aneu a una agència immobiliària per posar-lo a lloguer i us demanen que feu un inventari de totes les coses de casa vostra que deixeu per a l'ús dels llogaters.

Simuleu que feu aquest inventari, descriviu de forma precisa les coses de casa i el lloc on es troben.

Presenteu la informació de manera sistemàtica, estructurada i visual.

Aprofiteu l'ocasió per analitzar la utilitat, la posició i la funció de cada una de les vostres coses de casa.

Suggeriment


Activitat 2

GUARDAR O DONAR?

Hi ha gent que té la tendència a guardar-ho tot, i ràpidament arriba un moment que a casa seva no hi cap res més.

Com treure espai a l'espai?

Classifiqueu i ordeneu 25 coses concretes de casa segons els criteris següents:

A "No és previsible utilitzar-les mai més"

B "No guarden un record especial"

C "No té interès col·leccionar-les"

Quantes coses compleixen A i B i C?

Anoteu les 25 coses en el quadre. En primer lloc, les del criteri A i a continuació les del B i després les del C.

         
         
         
         
         

Estima l'espai en m3 que ocupen. Què en podríeu fer d'aquest espai?

Reordeneu les altres coses mirant de trobar els "espais morts" de casa vostra. Proposeu solucions enginyoses.

Suggeriment


Activitat 3

MOBLAR SOBRE PLÀNOL

Avui estreneu un nou dormitori. Aquí en teniu el plànol:

Us han adjudicat un pressupost de 2.099 euros per moblar-lo al vostre gust, escolliu els mobles que us convinguin i feu primer un croquis del lloc on podríeu col·locar-los. Consulteu diferents catàlegs i preus

 

11a1.jpg (4981 bytes)

Suggeriment

inici