Inst. Nac. Consumo: "El ABC de la vivienda", Madrid, 1987.

ADAE, 1981, "Cocina y Electricidad", Barcelona, 1987.

Inst. Català del Consum i Depart. de Comerç, Consum i Turisme / Direcció General d’Arquitectura

i Habitatge, "Que cal saber? La cèdula d'habitabilitat". Barcelona, 1990.

"Cobijo", Blume Editors, Madrid, 1979.

GAIM, 1990, "Teachers Handbook", London, 1990.