Més coses:

Llegiu la informació d’aquest article ¿Quines diferències hi ha entre llocs diferents? Expresseu les quantitats principals en euros (1 euro = 166,386 pessetes).

inici