Activitat 1

L’HABITATGE IDEAL

Heu pensat mai en el vostre habitatge ideal? Aquí teniu una sèrie d'aspectes que us poden ajudar a definir-lo:

a) el tipus, b) l'entorn, c) la composició, d) l'habitabilitat, e) el règim (propietat, lloguer...), f) el valor patrimonial.

Especificant cada un dels aspectes anteriors definiu amb precisió com voleu que sigui el vostre habitatge ideal (si cal podeu consultar referències o preguntar al professor, als pares, als tècnics, etc.)

Compareu l'habitatge ideal amb el real. Dissenyeu una taula de comparació tot seguint els aspectes indicats: a,b,c...

10a1.jpg (8706 bytes)

Suggeriment


Activitat 2

L’EDIFICABILITAT

Si volguéssiu construir cases hauríeu de seguir les normes urbanístiques municipals.

El pla urbanístic d'un ajuntament estableix que el volum màxim construïble en una zona determinada ve donat per un coeficient d'edificabilitat de 0,4, és a dir, no pot superar l'àrea del terreny multiplicada per 0.4.

Feu una distribució de cases unifamiliars de dues plantes de 310 m2 de base i de 3,2 m d'altura de cada planta en un terreny rectangular de 60 m x 100 m.

Què hauríeu de fer per determinar el coeficient d'edificabilitat d'on viviu? Anoteu tot el procés i els passos que caldria fer. Determineu de manera aproximada el coeficient d'edificabilitat corresponent.

Esbrineu com varia aquest coeficient en les diferents zones de la vostra població.

Suggeriment


Activitat 3

DISSENYEU UN PIS

Les normes oficials estableixen les condicions mínimes que han de complir tots els habitatges. Les superfícies mínimes estan especificades a la següent taula:

Superfície útil

Cuina

Dormitori

 

Menjador

Ind./Dob.

32 m2

6 m2

6/12 m2

Sala d’estar

Wàter

Menjador

12 m2

1,5 m2

14 m2

Dibuixeu el plànol d'un pis de dos dormitoris a escala 1:100, tenint en compte que tant el menjador com les habitacions tenen finestra; i el lavabo i la cuina, portes d'accés a un passadís.

Si només disposeu d'una planta rectangular de façanes exteriors de 5,5 m i de parets mitjanes interiors de 16 m, feu-ne la distribució òptima per a una família amb dos nens i l'avi de manera que acompleixi les condicions mínimes

10a3.jpg (2681 bytes)

Suggeriment


Activitat 4

CAP A LA CUINA

 

Una cuina ben pensada ha de tenir les zones següents: de rentar, de conservació, de cuinar i de servir el menjar.

Imagineu que estreneu un habitatge nou i que heu d'equipar completament una cuina de les dimensions següents:

Feu-ne la distribució òptima tenint en compte les activitats pròpies.

Consulteu les ofertes que regularment envien els centres comercials i feu un pressupost per equipar-la completament.

10a2.jpg (1949 bytes)

Suggeriment

inici