C. Alsina, 1988, "Una lliįķ de Matemātica corporal".

Fundaciķ Caixa de Pensions, Barcelona.