Activitat 4

COSES A SOBRE

Necessiteu una cinta mètrica i un regle mil·limetrat. En el quadre hi ha una llista de diversos objectes que sovint portem a sobre. Podeu ampliar-la. En cada cas avalueu a ull la seva amplada màxima i després amideu exactament quant fa. Quin valor econòmic tenen?

Objecte

Mida màxima a ull

Mida màxima real

Valor (euros)

Ulleres

     

Anell

     

Cinturó

     

Xapa

     

Cartera

     

Esfera del rellotge

     

Corbata

     
       
       
       
       
       
       

Suggeriment